Officiële website van de Old English Sheepdog Club Nederland

OESCN Lidmaatschap

Lidmaatschap van de Old English Sheepdog Club Nederland - OESCN

Als u lid wilt worden dan kunt u uzelf opgeven bij de penningmeester, secretaris of via het aanmeldingsformulier.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. Als hoofdlid krijgt u toegang tot onze website en daarmee de mogelijkheid om artikelen te plaatsen en aan forums deel te nemen. ook ontvangt u 10 maal per jaar het clubblad Bob Tales. Zijn er meer gezinsleden op hetzelde adres die ook lid willen worden, dan betalen zij slechts een gering bedrag als gezinslid. Zij hebben dezelfde voordelen als het hoofdlid echter ontvangen zij geen clubblad.

Kosten

Lidmaatschap:  € 35,- per jaar, excl. eenmalige entree kosten € 5,- Gezinsleden € 7,- per jaar  (zonder clubblad)

Indien u lid wordt na 1 juli betaald u de helft voor het lopende kalenderjaar.

Lidmaatschap: nieuwe leden die na 1 juli als lid worden toegelaten, zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd. Leden hebben tot uiterlijk 31 januari van het verenigingsjaar de gelegenheid hun contributie voor het lopende verenigingsjaar te voldoen. U dient dan zelf jaarlijks de contributie tijdig te betalen. Er worden geen facturen gestuurd om u te herinneren. Blijkt de contributie dan niet te zijn voldaan, dan wordt het lidmaatschap per 1 maart daaraanvolgend opgezegd.

Betaling: incasso heeft de voorkeur. Wilt u geen incasso? Dan dient u zelf de contributie over te maken op rekeningnummer NL43 RABO 0375.7508.00 t.n.v. Old English Sheepdog Club Nederland, o.v.v. Lidmaatschap en de naam van het nieuw lid.

Opzegging: opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 november van het lopende verenigingsjaar.

Lid worden: wilt u lid worden van de OESCN? Dat kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Indien het invulformulier niet werkt in uw browser gaarne de gevraagde gegevens mailen naar penningmeester@oldenglishsheepdog.nl 

Contactgegevens

Body

Old English Sheepdog Club Nederland

  oescn@oldenglishsheepdog.nl

   +31 (0)628251266

Mellum 16, 1506 BM Zaandam