Privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is een Europese verordening met betrekking tot het registeren en gebruiken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn naast naam en adres ook e-mailadres, geboortedatum, maar ook iemands kenmerken of gegevens over iemands situatie. Ook de Old English Sheepdog Club Nederland ( (hierna ook OESCN, ‘wij’ of ‘ons’) en alle betrokkenen (bestuursleden en vrijwilligers) moeten zich aan de nieuwe (strengere) wetgeving houden. Wij hebben voor u als lid van de club op een rij gezet wat dit voor u betekent.

 Verklaring gegevensbescherming

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De bescherming en het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg.

 Wanneer is onze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) leden en gebruikers van onze Facebookpagina. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

Hierna worden alle persoonsgegevens en andere gegevens gezamenlijk ook aangeduid als gegevens.

 Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze?

Wanneer u lid wenst te worden of al bent, weet dan dat de persoonsgegevens die u opgeeft aan de OESCN alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Voor de verwerking van je gegevens is de OESCN verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat de OESCN vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en tot zo lang als het lidmaatschap geldt. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

 Welke gegevens verwerken wij en waar gebruiken we ze voor?

  • Wij hebben uw gegevens nodig om te kunnen registreren dat u lid bent van de OESCN en de contributie betaalt
  • Wij hebben uw gegevens nodig zodat u ons clubblad kunt ontvangen
  • Wij hebben uw gegevens nodig om u te kunnen attenderen op de OESCN regio-activiteiten
  • Wij hebben uw gegevens nodig om u deel te kunnen laten deelnemen aan de OESCN activiteiten (JHD -/- KCM)
  • Wij hebben uw gegevens nodig om u toegang te bieden tot onze website of Facebookpagina

 Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Uw privacy is belangrijk, dus we nemen de beveiliging van uw gegevens heel serieus. We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van uw gegevens zijn deze ondergebracht bij één persoon. Deze persoon beheert uw gegevens en zorgt ervoor dat deze niet onrechtmatig kan worden gebruikt.

 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar u te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog uw gegevens anonimiseren of verwijderen.

 Account aanmaken en beheren

Om bericht op onze website te kunnen plaatsen moet u eerst een account aanmaken op onze website of op onze OESCN Facebookpagina. Daarna kunt u inloggen en uw account beheren. Voor het aanmaken van een OESCN account en het gebruik van uw account verwerken we noodzakelijke gegevens van u.

 Social Media

Als u via sociale media communiceert met de OESCN, bijvoorbeeld als u commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzendt, een artikel van onze website deelt of op een like knop klikt, kunnen we gegevens zoals uw (gebruikers)naam (woonplaats) en geslacht ontvangen.

 Portretrecht

Portretten zijn persoonsgegevens. Ze kunnen immers een persoon identificeren. Dat maakt dat je als fotograaf ook te maken hebt met de AVG.

Een portret is een persoonsgegeven, wanneer er sprake is van een persoonsgegeven wanneer het gegeven een persoon identificeert of kan identificeren. Dat kunnen dus ook foto’s zijn waar personen op afgebeeld staan. Portretfoto’s waar een gelaat op te zien is, dat zijn duidelijk persoonsgegevens. Of het nu een foto van een individu is of een foto waar meerdere personen op te zien zijn tijdens een OESCN-activiteit. Iedereen waarvan het gezicht te zien is, daarvan is de foto een persoonsgegeven. Het is aan de andere kant echter niet zo dat als het gezicht niet of niet goed te zien is, het meteen ook geen persoonsgegeven meer is. Als iemand te herkennen is, deze dus identificeerbaar is, dan spreek je van persoonsgegevens.

Om misverstanden te voorkomen heeft de OESCN een formulier opgesteld t.b.v. toestemming van het gebruik van het beeldmateriaal en waarbij de OESCN toestemming wordt verleend om onbeperkt gebruik te maken van dit beeldmateriaal in magazines, folders, brochures, posters, reportages, films, intranet/internet, enz.), tenzij hieronder anders aangegeven.

Indien er zwaarwegende omstandigheden zijn, kunt u uw toestemming intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren, per brief of e-mail. Bestaande publicaties worden dan waar mogelijk teruggetrokken.