Portretrecht

Als rasvereniging Old English Sheepdog Club Nederland (OESCN) vinden wij het van belang om middels een eigen gedragscode het portretrecht voor u veilig te stellen.

De OESCN gaat altijd zorgvuldig om met foto’s en video’s en plaatsen geen foto’s waardoor personen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s vanwege de privacy geen namen van de personen of het moet anders zijn aangegeven.

Toch vinden we het belangrijk om toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van de personen en daarom vragen wij altijd via een toestemmingsformulier toestemming voor het gebruik van het beeldmateriaal. Wanneer toestemming is gegeven worden de foto’s in onze clubbladen, nieuwsbrieven, en voor onze website of sociale media gebruikt, als doel om te laten zien waar wij als OESCN mee bezig zijn.

Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens regio wandelactiviteiten shows of samenkomsten die clubgebonden zijn. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere bezoekers foto’s maken tijdens een clubactiviteiten. De OESCN heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze personen terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Wanneer we foto’s en video’s willen laten maken voor andere doeleinden, zullen we u daar altijd apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.