Officiële website van de Old English Sheepdog Club Nederland

Beste leden,

Helaas is er een probleem ontstaan rondom het vertrek van onze voorzitter. Het bestuur betreurt dat. De voorzitter, mevr Nel Koppers is op 2 juni per direct afgetreden. En heeft zich ook bij de KVK en UBO uitgeschreven.

Miranda Hoksbergen  en Joke Meijer zijn aan de beurt om periodiek af te treden en hebben laten weten dat zij beiden zich herkiesbaar stellen. Ook wil het bestuur Peggy Kraaijeveld voordragen als 5e bestuurslid.

Een aantal leden is het niet eens met de gang van zaken en heeft een uitnodiging voor een vergadering op 6 augustus 2023 gestuurd. Deze uitnodiging komt niet van het bestuur en is ook niet aan alle leden gestuurd. Op grond van de statuten kan alleen het bestuur een algemene ledenvergadering bijeenroepen. De vergadering op 6 augustus 2023 is daarom geen algemene ledenvergadering van de vereniging. Eventuele besluiten die daar worden genomen zijn niet geldig.

Op 31-08-2023 om 20:00 is er een nieuwe ALV. Adres: KV Nieuwegein. Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein.

Deze zal na de vakantie worden gehouden, zodat zoveel mogelijk leden deze kunnen bijwonen. Een digitale vergadering is sinds 1 februari 2023 wettelijk niet meer mogelijk.

Onze advocaat; mr P. Schepel heeft geadviseerd om pas op de ALV openheid van zaken te geven.

Tot die algemene ledenvergadering blijven de vier overige bestuursleden in functie. Miranda Hoksbergen neemt de functie van voorzitter waar. Op die vergadering moet in elk geval een nieuwe voorzitter en een opvolger voor mevr Koppers  worden gekozen. Verder zullen de jaarrekening over 2022 en het jaarverslag over dat jaar op de agenda staan.

 

AGENDA ALV en Toelichting


ALV 2021

In het jaar 2020 lieten de coronaomstandigheden het niet toe en dit jaar (2021) is gekozen voor een online overleg via Online-ALV, welke plaats vond op zondag 21 maart 2021, 14:00 uur. 

Online-ALV is een volledig Nederlandse platform is veilig en alleen via een ontvangen SMS code toegankelijk voor de leden van de OESCN die door het bestuur worden uitgenodigd. De hele vergadering wordt automatisch geregistreerd/genotuleerd en tevens kan gestemd worden. Dit maakt de ALV rechtsgeldig.

Het verslag van deze vergadering is inmiddels gepubliceerd in het clubblad uitgave juni 2021.

 

Contactgegevens

Body

Old English Sheepdog Club Nederland

  voorzitter@oldenglishsheepdog.nl