Officiële website van de Old English Sheepdog Club Nederland

BESTUURS MEDEDELING:

Op zondag 21 maart 2021 om 14:00 uur staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. En daar dit vanwege de onveranderde coronasituatie geen reguliere ALV wordt, maar een online overleg, die wordt gehouden met Online-ALV, kunt u na aanmelding de stukken online inzien. 

Online-ALV is een volledig Nederlandse platform is veilig en alleen via een ontvangen SMS code toegankelijk voor de leden van de OESCN die door het bestuur worden uitgenodigd. De hele vergadering wordt automatisch geregistreerd/genotuleerd en tevens kan gestemd worden. Dit maakt de ALV rechtsgeldig en scheelt de notulist veel werk.

U kunt zich als lid van de OESCN voor deze online ALV aanmelden via:
oescn@oldenglishsheepdog.nl 


In 2020 was op 29 maart de Algemene Leden Vergadering gepland in de kantine van de KV Nieuwegein, Galecopperzoom 3, 3437 PJ te Nieuwegein, maar vanwege de RIVM COVID maatregelen is deze geannuleerd.