Over de OESCN

Algemeen
De vereniging draagt de naam: Old English Sheepdog Club Nederland. De vereniging kan de verkorte naam O.E.S.C.N. voeren en wordt in deze statuten aangeduid als: “de vereniging O.E.S.C.N.” De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op 1 januari negentienhonderd zes en zeventig.

Het doel van de vereniging is: