Vereniging

O.E.S.C.N staat voor Old English Sheepdog Club Nederland. De O.E.S.C.N is opgericht op 1 januari 1976 en is als enige (40 jarige) Old English Sheepdog (OES) rasvereniging erkend door de Raad van Beheer. Het doel van de vereniging is: de instandhouding en verbetering van het ras - het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen - het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras.

 

Veel mensen denken dat het lidmaatschap niets anders inhoudt dan het ontvangen van het clubblad Bobtails. Niets is minder waar. Door lid te zijn zorgt u ervoor dat onze vereniging er voor kan zorgen dat het ras verbeterd wordt of minimaal in stand gehouden wordt. Het clubblad verschijnt 5 keer, 4 maal in gedrukte versie en 1 maal digitaal.

 

Dat doen we door bijvoorbeeld bijeenkomsten voor fokkers en liefhebbers te organiseren. Daar worden ervaringen uitgewisseld, worden ook deskundigen uitgenodigd om fokkers en liefhebbers te informeren over de verschillende gezondheidsaspecten van ons ras en ect. Als lid heeft u ook invloed op beslissingen die genomen moeten worden op o.a. gezondheidsgebied en financieel gebied. Verder kunt u als lid ook deelnemen aan de diverse activiteiten van de OESCN. Is echt een aanrader! Veel leden die deze activiteiten bezoeken zijn bevriend geraakt en passen op elkaars honden tijden vakantie e.d.