Regiowandelingen

Vanuit de vereniging worden regelmatig wandelingen georganiseerd. Deze wandelingen zijn regionaal en dus zonder lange reistijd goed bereikbaar. Op dit forum kunnen de leden hun mening over de wandelingen posten.