Officiële website van de Old English Sheepdog Club Nederland

100_5554.jpgEvenementen en shows

Tijdens het jaar door worden op diverse locaties shows en competities gehouden. Hierbij worden de honden beoordeelt op de diverse kwaliteiten zoals lichamelijke gestedheid, bouw, handelbaarheid, wendbaarheid, etc. De evenementen tijdens het lopende jaar vermelden de datum, locatie organiserende verenigen, een koppeling naar de website voor inschrijvingen en de keuringsklassen. Voor meer uitleg over de verschillende kampioenschappen volg deze link.

Uit voorgaande jaren is een koppeling gemaakt naar de resultaten per show. ook voor het lopende jaar worden de resultaten bijgehouden.

Keuringen tijdens shows.

Keurmeesters volgen bij het keuren van rashonden in Nederland niet alleen de rasstandaard, maar ook de ‘Gedragscode Exterieur Keurmeesters’. Deze gedragscode zijn wij samen met de keurmeesters en de rasverenigingen overeengekomen.

In de gedragscode staat dat exterieurkeurmeesters bij hun beoordelingen niet alleen het uiterlijk maar ook de gezondheids- en welzijnsaspecten van het ras c.q. de individuele hond laten meewegen. De keurmeester zorgt er voor dat dit in het verslag van de hond komt. Keurmeesters accepteren geen angstig en/of agressief gedrag en diskwalificeren in dat geval de hond. In de gedragscode is ook vastgelegd dat rashonden met (uiterlijke) kenmerken, die kunnen leiden tot gezondheids-, gedrags en/of bewegingsproblemen nooit de kwalificatie ‘uitmuntend’ krijgen. Ook mogen deze honden geen prijzen winnen in de rasgroepen en/of andere keuringen in de erering.